COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Šrotovníky sladu

Jedním z klíčových technologických procesů při výrobě piva je zpracování sladu a příprava sladového šrotu. Naše šrotovníky sladu řady BlueMill v různých konfiguracích a výkonnostních stupních jsou navrženy pro spolehlivé, přesné a stabilní zpracování sladu.

Standartní konfigurace sestává z podávacího ústrojí, které zajistí rovnoměrné dávkování a rozprostření suroviny po celé délce válců v šrotovací jednotce. Základní provedení je dodáváno v čtyřválcovém provedení. První pár válců šrotovací jednotky zajišťuje namletí hrubších podílů šrotu. Ten dále pokračuje na vibrační třídič, který rozdělí šrot na hrubý a jemný podíl. Jemný podíl (jádro zrna) pokračuje do druhého páru válců šrotovací jednotky, kde dojde k namletí nejjemnějších složek. Hrubé podíly jsou z třídiče dopraveny přímo na výstup ze šrotovníku. Pro zajištění složení šrotu dle požadovaného složení hrubostí jednotlivých složek lze u šrotovníku nastavit šířku spáry u obou párů válců a rovněž zvolit odpovídající jemnost síta vibračního třídiče.

Modely šrotovníků 4xx, tedy v provedení 4 válců je z hlediska přípravy šrotu při výrobě piva pro drtivou většinu aplikací dostačující, v případě požadavků na jemnější rozložení jednotlivých složek lze vzhledem k modulové koncepci osadit další pár válců spolu s příslušným vibračním třídičem.

Výkonové řady

BlueMill 405 5 t/h
BlueMill 410 10 t/h
BlueMill 415 15 t/h